Qualitat I+D

Una part important de la producció de Graells, va destinada al sector de la química fina, on els nivells de qualitat són molt exigents, és per aquest motiu, que comptem amb un equip de professionals que duen a terme exhaustius controls dels envasos i del procés productiu des del seu origen fins al seu destí garantint els nostres productes en la seva totalitat.

Els controls de verificació de l’homologació es duen a terme mitjançant:

· Control unitari inclòs en el procés productiu, on es realitzen les següents comprovacions:

  • Control de soldadura.
  • Control d’estanquitat.
  • Control d’esmalt.
  • Control d’acabat.

· Per mostreig, on es realitzen les següents proves:

  • Omplir l’envàs fins al seu límit.
  • Aplicar pes estàtic mantingut.
  • Caiguda a diferent nivell.
  • Estanquitat amb pressió hidràulica interna.

Els envasos estan homologats en la seva totalitat per transport terrestre, aeri, marítim i ferroviari.

El certificat sanitari és la nostra millor garantia, l’àmplia gamma d’acabats interns fan els nostres envasos aptes per a productes alimentaris, delicats i agressius.

Tots els envasos poden ser personalitzats amb colors, rètols i acabats.

Certificats

Generalitat
TUVRheinland
fssc 22000
certificados bidones