Som fabricants d`envasos metàllics
  • Telèfon

    +34 933 372 257
  • Certificat de qualitat

    TÜVReinland
  • Certificat sanitari

    Generalitat de Catalunya

Certificats

Qualitat I+D

Una part important de la producció de Graells, va destinada al sector de la química fina, on els nivells de qualitat són molt exigents, es per aquest motiu, que comptem amb un equip de professionals que duen a terme exhaustius controls dels envasos i del procés productiu des del seu origen fins al seu destí garantint els nostres productes en la seva totalitat.

Els controls de verificació de l’homologació es duen a terme mitjançant:

· Control unitari inclòs en el procés productiu, on es realitzen les següents comprovacions:

Control de soldadura.
Control d’estanquitat.
Control d’esmalt.
Control d’acabat.

· Per mostreig, on es realitzen les següents proves:

Omplir l’envàs fins al seu límit.
Aplicar pes estàtic mantingut.
Caiguda a diferent nivell.
Estanquitat amb pressió hidràulica interna.

Els envasos estan homologats en la seva totalitat per transport terrestre, aeri, marítim i ferroviari.

Certificats

generalitat
certificado
certificados bidones