CARACTERÍSTIQUES I ÚS DEL BIDÓ

Són aptes per a transport i emmagatzematge de productes sòlids, pastosos i semi-líquids.

Tots els envasos estan homologats per al transport de matèries perilloses. per carretera, ferroviari, aeri i marítim.

S’adapta l’interior del bidó, a les característiques de cada producte, mitjançant diferents lacats i vitrificats, que permeten contenir líquids corrosius o productes altament delicats.

Tots els envasos poden subministrar-se amb nanses, per millorar la seva manipulació, diferents tipus de taps i precintes.

Els contenidors, es poden personalitzar mitjançant colors i serigrafies, oferint un producte d’acord amb la imatge corporativa del client.

Materials:

Acer laminada en fred, segons EN 10130 (UNE 36-086-75 part I)

Fabricació:

Cos sòlid, fons unit a la virolla mitjançant pestanya de doble agrafado i tapa desmuntable.

Tancaments:

Aro-palanca en ferro galvanitzat de 0.8mm. amb junta de cautxú EPDM densitat 0.6., per subjectar la tapa de l’envàs.

La tapa pot incorporar Brocals i taps de 2” i de ¾” (60 i 26 MM Ø)

Homologacions:

ADR, RID, IMCO, IATA, OACI, classes 3, 5.1, 6.1, 8 i 9.

Acabats:

Poden personalitzar-se mitjançant diferents colors, serigrafies, precintes, nanses, vernissos interiors i palatización.
ver medidas