CARACTERÍSTIQUES I ÚS DEL BIDÓ

Els bidons tancats amb dos taps van destinats a contenir líquids.

Tots els envasos estan homologats per al transport de matèries perilloses. per carretera, via aèria i marítim.

S’adapta l’interior del bidó a les característiques de cada producte, mitjançant diferents lacats i vitrificats, que permeten contenir líquids corrosius o productes altament delicats.

Tots els envasos poden subministrar-se amb nanses, per millorar la seva manipulació, diferents tipus de taps i precintes.

Els contenidors, es poden personalitzar mitjançant colors i serigrafies, oferint un producte d’acord amb la imatge corporativa del client.

Materials:

Acer laminada en fred, segons EN 10130 (UNE 36-086-75 part I)

Fabricació:

Cos sòlid, tapa i fons units al cos mitjançant pestanya de doble agrafado.

Tancaments:

Brocals i taps de 2” I de ¾” (60 i 26 MM Ø)

Homologacions:

ADR, RID, IMDG, IATA, OACI, classes 3, 5.1, 6.1, 8 i 9.

Acabats:

Poden personalitzar-se mitjançant diferents colors, serigrafies, precintes, nanses, vernissos interiors i paletització.
ver medidas